+48 601 88 91 97 firma@kandefer.com
Zaznacz stronę

Co to jest Deklaracja Dostępności

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2020, każdy podmiot publiczny wymieniony w art. 2 Ustawy, zobowiązany jest sporządzić i opublikować w postaci cyfrowej Deklarację Dostępności.

1. Podmioty publiczne zobowiązane są do sporządzenia Deklaracji Dostępności bez względu na to, czy ich strona internetowa i/lub aplikacja mobilna zapewniają lub nie dostępność cyfrową.

2. Deklaracja musi być dostępna cyfrowo – umieszczona na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.

Do kiedy należy opublikować Deklarację Dostępności?

3. Deklarację należy aktualizować do dnia 31 marca każdego roku, a także po każdej większej zmianie na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, jeśli ta zmiana mogła mieć wpływ na dostępność cyfrową.

4. Elementy, jakie musi zawierać Deklaracja Dostępności oraz zasady jej publikacji określone są poprzez  Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” Ministerstwa Cyfryzacji.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności.