+48 601 88 91 97 firma@kandefer.com
Zaznacz stronę

Czy 2ClickPortal spełnia wymogi prawne w zakresie stron www i aplikacji BIP?

TAK

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
4. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Co to jest WCAG 2.1?

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines – to pakiet dokumentów i instrukcji opracowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów, w celu ustalenia zasad tworzenia oraz redagowania dostępnych czyli, przyjaznych dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych i innych mających problem z korzystaniem ze stron internetowych.

Jaki jest harmonogram związany z dostosowaniem portali JST do wymogów prawnych?

2020-02-28
Przekazanie przez GUS do Ministerstwa Cyfryzacji listy podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy.

2020-03-31
Obowiązek sporządzenia Deklaracji dostępności na www

2020-04-30
Publikacja przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazu adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

2020-09-23
Koniec okresu przejściowego dla stron www, które powstały przed 2018-09-23